Het ontstaan van de vereniging

Bovenzijde pagina

In het jaar 1894 is de fanfare "Sint Jeroen" opgericht.

Deze eerste Noordwijkse fanfare heeft in de ruim 20 jaren van haar bestaan menig Noordwijks feest met haar muziek opgeluisterd. Zoals onder meer de Noordwijkse Volksfeesten, processies en bedevaarten naar Noordwijkse martelaar en patroon Sint Jeroen, serenades, concerten en nog veel meer.

Op 31 augustus 1898 werd koningin Wilhelmina op 18 jarige leeftijd tot koningin gekroond. Zoals overal in de lande werden deze kroningsfeesten ook in Noordwijk op een bijzondere, luisterrijke wijze gevierd.

Historie ExcelsiorIn die tijd werden de feesten ingeluid met koraalmuziek van de kerktoren door de fanfare "Sint Jeroen". Bij deze kroningsfeesten was dit al om 10 minuten over vijf in de vroege morgen. Deze fanfare was in die dagen een bloeiende vereniging. Tijdens de jaren van de eerste wereldoorlog moesten vanwege de algemene mobilisatie vele leden in militaire dienst, wat dan ook de oorzaak is geworden dat de fanfare "Sint Jeroen" in deze oorlogsjaren met stille trom ter ziele is gegaan.

De instrumenten welke van de fanfare waren, zijn tot de oprichting van "Excelsior" bewaard gebleven in de bollenschuur van de Koninklijke Bloembollen Kwekerij van de Fa. Cornelis v.d. Meer aan de Offemweg. Dit instrumentarium vormde alreeds een belangrijk aandeel bij de oprichting van "Excelsior".

De heren Siem Hiep, Nico van Bohemen, Piet v.d Weijden, Jac. Looijensteijn en Leen Schaap, allen leden van de fanfare "Sint Jeroen", hebben mede door de hulp bij het opleiden van de eerste muzikanten voor "Excelsior", een belangrijke bijdrage geleverd voor de levensvatbaarheid van "Excelsior" en Siem Hiep was het, die bereid werd gevonden als dirigent de muzikale leiding van "Excelsior" op zich te nemen.

Door de inzet en de hulp van deze oud-leden van het bewaard gebleven gedeeltelijke instrumentarium van de vroegere fanfare "Sint Jeroen", kunnen wij er beslist niet aan voorbijgaan, dat de fanfare "Sint Jeroen" een belangrijk fundament is geweest en de bouwstenen heeft helpen aandragen voor de levensvatbaarheid van de huidige fanfare "Excelsior".

Dit alles overwegend zou men zich dan ook af kunnen vragen: "bestaat "Excelsior" al reeds vanaf 1894?"

Ga naar bovenkant pagina