• Start
  • Informatie
  • Contributie

Contributie

Contributie ExcelsiorDe lidmaatschapscontributie bedraagt:

  • t/m 14 jaar € 11,00
  • 15 t/m 17 jaar € 14,00
  • 18 jaar en ouder € 17,00
  • leerlingen t/m 14 jaar € 15,00
  • leerlingen 15 jaar t/m 17 jaar € 25,00
  • leerlingen vanaf 18 jaar betalen contributie en de helft van het lesgeld

Men dient zelf de bank of giro opdracht te geven tot maandelijkse automatische overschrijving van het verschuldigde contributiebedrag. Het bankrekeningnummer is: ABN-AMRO Noordwijk NL93ABNA0822959011 tnv RK Fanfarekorps Excelsior Noordwijk.